Se aktuelle høringssvar fra Samrådet for Ophavsret her.

Samrådets initiativer:

7 vigtige grunde til ikke at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Rimelig beskyttelse imod urimelige kontrakter

Lovgivning:

Bekendtgørelse af lov om ophavsret – Lovbekendtgørelse nr 741 af 25. juni 2014

Kulturministeriet udsendte i december 2023 et nyt lovudkast, der skal modernisere ophavsretsloven, så loven i højere grad afspejler den teknologiske udvikling.Lovudkastet indebærer bl.a., at der kommer fokus på at skabe bedre rammer om datamining. I forbindelse hermed nedsættes der en ny ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til eventuelle yderligere tilpasninger af ophavsretsloven set i lyset af kunstig intelligens’ påvirkning. Ekspertgruppen skal bestå af repræsentanter fra rettighedsorganisationer, brancheforeninger og tekniske eksperter.

Lovudkastet indebærer desuden, at der indføres kønsneutrale betegnelser overalt i lovteksten.

Høringsfristen for lovudkastet til en ny ophavsretslov udløb d. 12. januar. Det endelige forslag ventes at træde i kraft 1. juli 2024.

Læs lovudkastet her.